V mesiaci november kvôli preventívnym prehliadkam predlžujeme ordinačné hodiny. Viac info v sekcii BLOG/OZNAMY.