Prístrojom zhotovujeme 3D röntgen zubov. Vytvára 3D model jednotlivých zubov alebo celej oblasti čeľuste a sánky. Využitie má hlavne pri komplikovanejších endodontických prípadoch (určenie polohy zalomených nástrojov v kanáliku, nájdenie skrytých nepreliečených kanálikov), v ortodoncii, implantológii alebo chirurgii (určenie presnej polohy retinovaných zubov múdrosti hlavne v sánke ).