CEREC (CERamic REConstruction)

Tento unikátny systém dokáže vytvoriť  novú keramickú výplň, korunku alebo mostík  na počkanie počas jedinej návštevy našej ambulancie.
Skladá sa z 3D skenera pripojeného k počítaču a CAD-CAM frézy. Po preparácii sa zub namiesto klasického odtláčania odtlačkovou hmotou skenuje optickým skenerom. Následne sa v počítačovom softvéri vytvorí 3D model preparovaného zuba , na ktorom vytvoríme požadovanú rekonštrukciu.  Špeciálna 3 D CAD-CAM fréza nám  zhotoví celokeramickú rekonštrukciu z keramiky E-max, IPS Empress alebo  VITA Mark II.  Po individualizácii a vypálení korunky v keramickej piecke pacient odchádza s nacementovaným hotovým zubom, ktorý je na nerozoznanie od vlastných zubov a pripravený na okamžité zaťaženie.