Ak neliečený zubný kaz prejde do bezprostrednej blízkosti zubnej drene, je to spojené so zápalom zubnej drene a úpornými bolesťami, ktoré sa často nedajú stlmiť ani analgetikami. Po pár dňoch zubná dreň odumrie a bolesti prestanú, zápal a bakteriálna infekcia však postupuje koreňovým kanálikom až do periodoncia ( kosť a príslušné tkaniva okolo zuba), kde sa postupom času vytvára apikálny nález (tzv. vačok). Ten môže kedykoľvek vzplanúť a vzniká bolestivý zápal okostnice spojený s opuchom a abscesom. Jedinou možnosťou záchrany takéhoto zuba je endodontické ošetrenie (vybratie nervu, liečba koreňových kanálikov).

Spočíva v odstránení zapálenej zubnej drene ( prognosticky priaznivejší prípad, pretože baktérie sa ešte nedostali do koreňového kanálika) alebo vyčistení koreňového kanálika od baktérií a zvyškov mŕtvej zubnej drene. V oboch prípadoch musíme kanálik mechanicky rozšíriť pomocou endomotora a chemicky vyčistiť pomocou aktivovaných preplachov dezinfekčnými roztokmi. Po mechanicko-chemickej preparácii koreňového kanálika nasleduje jeho vysušenie, hermetické zaplnenie gutaperčou a RTG kontrola zaplnenia.

Neoddeliteľnou súčasťou endodontického ošetrenia je aj postendodontické ošetrenie, ktoré musí rešpektovať špecifiká mŕtveho zuba. Zub po endodontickom ošetrení je vplyvom rozsiahlej straty tvrdých zubných tkanív omnoho náchylnejší na fraktúry a všetky hrbčekové zuby (zadné zuby : stoličky a čreňové zuby ) by mali byť ošetrené onlayou, overlayou alebo korunkou.

Späť Ďalej