Nepostrádateľná súčasť kvalitného ošetrenia koreňových kanálikov.Do endomotora sa upínajú nástroje na opracovanie koreňových kanálikov. Nástroje sú z nikel-titanových zliatin a vďaka ich ohybnosti sme schopní ošetriť aj zakrivené koreňové kanáliky. Endomotor neustále vyhodnocuje silu záťaže na rotujúci nástroj a pri jej prekročení zaradí spätný chod, čím predíde možnému zalomeniu koreňového inštrumentu. V tomto endomotore je integrovaný aj apexlokátor. Je to prístroj, ktorý na základe merania odporu medzi koreňovým nástrojom a elektródou v ústnej dutine dokáže rozpoznať, kedy nástroj dosiahne hrot (apex) koreňa. Vďaka integrovanému apexlokátoru vidíme na displeji polohu nástroja v kanáliku a endomotor automaticky zastaví rotáciu pri dosiahnuti apexu.