Slúžia ako náhrada chýbajucého zuba alebo viacerých zubov. Implantát sa skladá z troch častí: samotný implantát (tzv. fixtura - vkladá sa priamo do kosti), nadstavba z titánu ( tzv. abutment ) a celokeramická korunka.

Zubné implantáty môžu byť použité ak Vám:
- chýba jeden zub - namiesto fixného mostíka
- chýba viacero zubov - namiesto fixného mostíka alebo snímacej náhrady
- chýbajú všetky zuby - namiesto vyberateľných protéz

POSTUP ZAVEDENIA IMPLANTÁTOV.

1. fáza: Vyšetrenie a diagnóza

Prvým krokom je zhotovenie 3D RTG snímky , vďaka ktorej získavame prehľad o kosti v mieste implantácie a môžme detailne naplánovať polohu implantátu vzhľadom k okolitým anatomickým štrukturám. Zároveň sa v tejto fáze zhotovuje digitálny sken oboch čeľustí pre zhotovenie navigačnej šablóny.

2. fáza: Plánovanie umiestnenia implantátu a výroba navigačnej šablony

Vstúpili sme do éry digitálnej stomatológie a na našom pracovisku používame ten najmodernejší a najmenej invazívny spôsob zavedenia implantátu - 3D navigovanú implantáciu pomocou navigačnej šablony. Najprv sa v špeciálnom softwéri spáruje 3D RTG so skenom získaným v 1. fáze. Potom sa navrhne umiestnenie budúcich koruniek, aby poloha implantátu rešpektovala budúcu rekonštrukciu. Následne sa naplánuje presná poloha implantátu vzhľadom k okolitej kosti, k anatomickým štruktúram (susedné zuby, mandibulárny nerv, čeľustná dutina) a samozrejme k budúcej korunke. Nakoniec sa navrhne a pomocou 3D tlače vytlačí implantačná šablóna.

3. fáza: Implantácia- zavedenie implantátu do kosti

Samotné zavedenie implantátu je vďaka plánovaniu rýchle a bezbolestné. Robí sa iba v lokálnej anestéze a trvá asi 15 minút. Implantačná šablóna sa umiestni do úst a cez jej otvory sa v presnom uhle a vzdialenosti vyvŕta otvor v kosti pre umiestnenie implantátu. Implantát sa následne našrubuje do kosti a uzavrie vhojovacím valčekom. Jedná sa o tzv. otvorené hojenie, kedy odpadá 2. chirurgická fáza (pri uzatvorenom hojení sa musí po 2 - 3 mesiacoch implantát rezom obnažiť a osadiť vhojovacím valčekom ). Výhodou takéhoto postupu je menšia invazivita a pooperačná citlivosť (vŕta sa priamo cez ďasno bez potreby odklápať ďasno a odhaľovať kosť) a lepšie hojenie (nie sú žiadne stehy, odpadá aj 2. chirurgická fáza). Doba hojenia implantátu, počas ktorej implantát bezpečne zrastie s kosťou trvá 2- 3 mesiace. Potom môžme pristúpiť k finálnej protetickej fáze.

4. fáza:Protetická

Digitalizácia neminula ani túto finálnu časť implantácie a pomohla skrátiť dobu odovzdania korunky asi na 3 dni. Po odšrubovaní vhojovacieho valčeka sa na implantát našrubuje skenovacie teliesko a zoskenuje sa. Nemusíte absolvovať žiadne nepríjemné odtlačky a celé to trvá iba pár minút.Do odovzdania korunky sa opäť našrubuje vhojovací valček. Následne sa v CAD - CAM softwéri navrhne budúca korunka a vyfrézuje z celokeramického materiálu - zirkónu, ktorý je najlepším materiálom pre styk s ďasnom.
Pre zvýšené riziko periimplantitídy (zápal a strata kosti okolo implantátu) u cementovaných koruniek používame iba šroubovacie korunky na implantáte , kde abutment a korunka sa zlepia cementom mimo úst pacienta a následne sa prišrubujú k implantátu. Ich výhodou je, že sa dajú kedykoľvek vybrať a opraviť a hladký prechod abutmentu a korunky nedráždi okolité tkanivá.
Odovzdanie korunky je rovnako záležitosťou pár minút, po odšroubovaní vhojovacieho valčeka sa našrobuje korunka, štôla pre šroub sa uzavrie kompozitom a Vy sa môžte opäť smiať, žuvať a hrýzť ako predtým.

KOĽKO TO CELÉ STOJÍ ?

Cena implantácie u nás je veľmi férovo určená a neskrývajú sa tam ďalšie poplatky naviac ako v iných ambulanciách, kde okrem samotnej implantácie a korunky Vám môže byť učtovaná anestéza,snímky, vhojovacie valčeky, skenovanie...
Cena pozostáva z : 3D snímky 55 eur (platí sa iba raz počas 1. fázy), ďalšie kontrolné 3D snímky prípadne OPG alebo malé intraorálne snímky už neučtujeme.
                                 zavedenie implantátu 700 eur zahŕňa anestézu, skenovanie, výrobu šablony , vhojovací valček ...
                                odovzdanie celokeramickej korunky 400 eur.

Späť Ďalej