Jednoduchý nástroj pre lepšiu komunikáciu s pacientom. Každé naše ošetrenie je dokumentované fotkami z intraorálnej kamery, ktoré sú zobrazované na monitore zubnej súpravy. Všetky snímky sú archivované a na konci ošetrenia ukazujeme pacientovi stav pred, počas a po ošetrení. Väčšina fotografií ošetrení na tomto webe boli vytvorené práve touto kamerou.