Keramická pec slúži na dokončenie frézovaných keramických koruniek a onlejí. Po vyfrézovaní systémom CEREC sú rekonštrukcie v jednej farbe a bez lesku. Po individualizácií ( dofarbenie a drobné zmeny tvarov a textúry  pomocou GC Lustre Paste) sa rekonštrukcie vypália v piecke pri teplote 840ºC čím sa farba „spojí“ s keramikou a dosiahne sa vysoký lesk. Rovnako pec slúži aj na kryštalizačné pálenie prác z najpevnejšej keramiky IPS  E.max.

Späť Ďalej