Pomocou tohto RTG prístroja získavame prehľadnú panoramatickú snímku tzv. ortopantomogram (OPG). Na OPG snímke sú viditeľné všetky zuby horného a dolného zuboradia spolu s okolitými štruktúrami (horná čeľusť s čeľustnou dutinou, sánka, temporomandibulárny kĺb). Röntgen je digitálny, to znamená, že sa snímky nerobia na klasický film, ale sú digitalizované prostredníctvom senzoru a uložené v počítači. Prístroj obsahuje patentovaný CdTe (kadmium-telúrový) senzor s priamou konverziou RTG žiarenia na digitálny obraz, na rozdiel od senzorov ostatných výrobcov, ktoré musia najprv RTG žiarenie previesť na svetelné a až to následne digitalizovať. Prináša to pre pacienta nižšiu dávku žiarenia a ostrejší obraz. Ďalšou výhodou je multifokálna technológia, ktorá spočíva v tom, že z každej oblasti sa urobí viac snímkov s rôznym zaostrením a pri spracovávaní snímkov v počítači si môžem selektívne zaostriť určitú oblasť.