Zaoberá sa nahradzovaním stratených zubov od jednotlivých chýbajúcich zubov či ich častí cez skupiny zubov až po doplnenie zubov do celkom bezzubej čeľusti. U nás sa špecializujeme hlavne na fixnú protetiku. V rámci fixnej protetiky ponúkame:

  • kovokeramické korunky a mostíky
  • celokeramické korunky a mostíky do 4cm zhotovné systémom CEREC
  • keramické fazety pri korekcii tvaru, veľkosti alebo sfarbenia zubov
  • adhezívne mostíky na sklenených vláknach

Korunka

Ak defekt na zube už nemožno ošetriť konzervačným spôsobom alebo preventívne chránime endodonticky ošetrený zub pred fraktúrou pristupujeme k zhotoveniu korunky. Spočíva v dostavbe zvyšku zuba kompozitom, prípadne v prípade endodonticky ošetreného zuba aj čapom ukotveným v koreňovom kanáliku. Následne sa zub po celom obvode zbrúsi o 1,5 až 2 mm. Z takto pripraveného piliera sa pomocou odtlačku vyhotoví model zuba, na ktorom zubný technik zhotoví korunku. Počas celej tejto fázy, ktorá trvá asi dva týždne, má pacient obrúsený zub krytý provizórnou korunkou, čím sa predíde citlivosti a kontaminácii obrúsenej zuboviny baktériami. Po spomínaných dvoch týždňoch sa definitívna korunka pacientovi prilepí na obrúsený zub.

Mostík

Slúži na nahradenie jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov. Skladá sa z koruniek a medzičlenov. Korunkami sa ošetria zuby ohraničujúce medzeru v chrupe a medzičleny nahrádzajú chýbajúce zuby. Postup zhotovenia je rovnaký ako u korunky , vrátane ošetrenia dočasným živicovým mostíkom, kým sa nacementuje definitívna práca.

Adhezívny mostík na vláknach

Je to najmenej invazívny a najlacnejší spôsob náhrady jedného strateného zuba. Spočíva vo vypreparovaní kavít na ukotvenie vlákna do zubov ohraničujúcich medzeru, adhezívnom ukotvení skleneného vlákna v kavitách a vymodelovaní chýbajúceho zuba z fotokompozitu. Ideálne je, ak na zuboch susediacich s medzerou sú už výplne. V tomto prípade sa len odstránia výplne a vlákno sa ukotví do kavít vzniknutých odstránením výplní. Ak sú zuby ohraničujúce medzeru intaktné (bez výplní) je menej invazívnym avšak finančne a časovo náročnejším riešením implantát.

Späť Ďalej