Rádioviziografia je nová technológia získavania RTG snímkov. Pri expozícii intraorálnym RTG prístrojom sa namiesto klasického filmu používa senzor, ktorý obraz digitalizuje a prenáša do počítača. Prináša to veľa výhod ako rýchlosť (nie je nutné čakať na vyvolanie  filmu), jednoduchšia archivácia snímkov,  finálna úprava obrazu v počítači (meranie dĺžky, úprava jasu, kontrastu) a hlavne zníženie dávky žiarenia až o 80% . Systém VistaScan má oproti ostatným  viziografiám výhodu v tom, že obraz sa zachytáva na  platničku a až tá sa skenuje v prístroji mimo úst pacienta. Platnička je tenká, flexibilná, zabalená v jednorázovom hygienickom obale a nemusí byť hrubá s káblom pripojeným k počítaču ako u iných rádioviziografií.