Tak ako je dentálna hygiena základom primárnej prevencie ( vyhnutie sa vzniku ochorenia ), RTG vyšetrenie je spolu s pravidelnou preventívnou prehliadkou základom sekundárnej prevencie ( včasná diagnostika a skoré ošetrenie zubného kazu a ochorení parodontu ). V našej ambulancii Vám zhotovíme všetky potrebné RTG snímky, bez nutnosti chodiť na snímky do iných zdravotníckych zariadení. Robíme panoramatické aj intraorálne snímky. Náš panoramatický aj intraorálny RTG je digitálny, čo prináša redukciu RTG žiarenia až o 80% oproti klasickým technikám s filmom. Snímkujeme aj pacientov delegovaných od iných lekárov, stačí prísť so žiadankou o RTG vyšetrenie.

Panoramatická RTG snímka (OPG).

Je to snímka, ktorá nám poskytne základný prehľad o stave pacienta. Sú na nej viditeľné všetky zuby horného a dolného zuboradia spolu s prislúchajucími štruktúrami (horná čeľusť s čeľustnou dutinou, sánka, temporomandibulárny kĺb). Používa sa hlavne v diagnostike apikálnych a parodontálnych nálezov, diagnostike ochorení čeľustnej prínosovej dutiny, zobrazení polohy zubov múdrosti a diagnostike zlomenín tvárovej časti skeletu – prevažne sánky.

Odporúčame, aby mal každý dospelý pacient aspoň raz za život spravenú panoramatickú snímku. V prípade sledovania vývoja parodontitídy alebo vylúčenia fokusov aj častejšie. U nových pacientov si tiež zhotovujeme panoramatickú snímku, ak ju nemajú od predchádzajúceho lekára.

Intraorálna RTG snímka.

Zobrazuje podrobne všetky detaily vybranej oblasti 4,5 cm x 3cm. Rozoznávame snímky periapikálne a záhryzové.

Periapikálna snímka zobrazuje celý zub aj s koreňom. Využíva sa hlavne pri endodontickom ošetrení a pri úrazoch zubov.

Záhryzová snímka (tzv. bitewing) zobrazuje korunkovú časť horných a dolných zubov v záhryze na jednej strane. Využíva sa hlavne na skorú diagnostiku medzizubných kazov a ochorení parodontu. Dvoma záhryzovými snímkami (vľavo a vpravo) získame detailný prehľad o všetkých zuboch okrem predných, tam sa ale medzizubné kazy daju skoro diagnostikovať aj bez RTG. Odporúčame, aby mal každý pacient od 15 rokov zhotovené preventívne záhryzové snímky každé 2 roky pre skoré odhalenie medzizubných kazov a parodontitídy.

Späť Ďalej